Login: Haso:

O firmie

Firma Lubuskiego Biuro Usługowo-Doradcze „Feniks” rozpoczęło swoją działalność w 2007r. w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw oraz pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Od 2010r. Biuro  poszerzyło obszar swojej działalności również o usługę zarządzania nieruchomościami, w tym m.in. zarządzania nieruchomością wspólną należącą do Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze administracyjno-technicznej oferujemy wszystkim naszym Klientom profesjonalną i rzetelną obsługę oraz szybą reakcję w razie zaistniałych na nieruchomości sytuacji awaryjnych. Naszym Klientom proponujemy jak najbardziej wszechstronny i dopasowany do indywidualnych potrzeb Właściciela pakiet usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Planując ścieżki rozwoju danej nieruchomości podchodzimy do każdego Właściciela w sposób indywidualny. Nasza kadra w każdej chwili służy Państwu pomocą doradczą i wsparciem.

 

Nasza oferta skierowana jest nie tylko do Wspólnot Mieszkaniowych, lecz także do każdego, kto chce, aby jego nieruchomością zarządzano przede wszystkim w sposób profesjonalny i rzeczowy.

 

W wyniku naszych działań gwarantujemy Państwu:


· zabezpieczenie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości,

·    zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

·   zabezpieczenie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,

·     bieżące administrowanie nieruchomością,

·  utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,

·      uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

 

Powierzając swoją nieruchomość obsłudze naszej firmy właściciel nieruchomości nie musi martwić się dłużej o zachowanie właściwej infrastruktury technicznej oraz doskonałej kondycji finansowej swojej nieruchomości. Wykonując swoje czynności kierujemy się zasadami etyki zawodowej, a naszym celem jest przede wszystkim dbanie o ochronę interesów  Właścicieli nieruchomości.


mgr Katarzyna Jaworska

Copyright (c) ZNKJ 2011. All Rights reserved. Powered by Ovetec CMS